Junior Music Course

(od 4 do 5 let)

Tento program mají v nabídce výhradně Yamaha Music Schools.

Děti v předškolním věku zažívají razantní rozvoj sluchových schopností. Mohou si velmi rychle zapamatovat všechny tóny a slova, která slyší. Rozmanitý kontakt s hudbou – prostřednictvím poslechu, zpěvu a hry – jim v této rozhodující životní fázi umožňuje rozvíjet hudební schopnosti.

Obsah programu Junior Music Course je pečlivě vybrán tak, aby odpovídal fyzickému, emocionálnímu a intelektuálnímu vývoji dětí ve věku 4-5 let. Program Junior Music Course vychází ze základní filozofie Yamaha Music School - učit hudbu stejným způsobem jako mateřskou řeč. Děti tak získávají své hudební schopnosti a dovednosti přirozeným způsobem: napodobováním a opakováním jednotlivých učebních postupů.

Cílem „Junior Music Course“ je:

  • zvládnutí základních hudebních elementů – melodie, rytmu a harmonie
  • rozvoj hudebního cítění a kreativity
  • naučit děti zazpívat, co slyšely, zahrát na klávesový nástroj, co zazpívaly, přečíst noty, které zahrály; klávesový nástroj přitom slouží jako učební prostředek

Po programu Junior Music Course přechází děti do programu Junior Extension Course

Videoprezentace

  • Děti ve věku od 4 do 5 let
  • Vyučovací lekce 60 minut jednou týdně
  • Do 10 dětí v doprovodu rodiče
Možnost nezávazné zkušební lekce »