Akustická gitara

Vyučovací program pre akustickú gitaru Vám sprostredkuje mnohostranné možnosti využitia tohto nástroja.

Bohatá ponuka rôznych hudobných skladieb umožňuje zvládnuť hru mnohých žánrov a štýlov, pričom vždy na prvom mieste stojí radosť z hudby.

Činnosti, prostredníctvom ktorých môžu účastníci kurzu realizovať svoje hudobné myšlienky, sú napr.:

  • improvizácia melódie a harmónie,
  • súhra s ostatnými spoluhráčmi,
  • sprievod vlastného spevu,
  • rozvoj inštrumentálnej techniky.
  • Deti od 8 rokov, mládež a dospelí
  • Vyučovacia lekcia 50 minút 1× týždenne
  • 4-6 účastníkov
Možnosť nezáväznej skúšobnej lekcie »