Bicie

Túžite sa naučiť dobre hrať na bicie? Potrebujete získať solídne základy, na ktorých môžete stavať?

Pár trikov a fígľov od kamarátov nestačí k tomu, aby človek dobre hral na bicie. Nevyhnutným predpokladom sú dobré základy rytmického cítenia a techniky hry na bicie. Ďalšou výhodou je tiež orientácia v notovom zápise.

To všetko môžete zvládnuť hravou formou v našom programe, ktorý zostavili hráči a hudobní pedagógovia.

Pripravené hudobné sprievody dokresľujú príslušný hudobný štýl a motivujú žiakov ako pri vyučovaní, tak aj pri domácom opakovaní.

  • Deti od 8 rokov, mládež a dospelí
  • Vyučovacia lekcia 50 minút 1× týždenne
  • Do 6 účastníkov
Možnosť nezáväznej skúšobnej lekcie »