Programy pre mládež a dospelých

Výučba inštrumentálnych programov prebieha v prehľadných skupinách. Účastníci sa spoločne učia repertoár najrôznejších hudobných štýlov.

Okrem zvládnutia samotnej techniky hry na nástroj a rozvoja hudobného sluchu sa dôraz kladie na inštrumentálnu súhru a improvizáciu.

Pri vyučovaní sa používajú okrem učebníc aj hudobné sprievody ku skladbám, ktoré podporujú hravú formu učenia a slúžia ako motivácia pre domáce opakovanie.

Ponuka programov pre mládež a dospelých