W
Objevte naši školu

Oficiální prohlášení generálního poskytovatele franšízového systému Hudebních škol Yamaha k situaci v České republice.

Vzhledem k tomu, že vláda České republiky od 12. března 2020 vyhlásila nouzový stav a od 18:00 hodin zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, doporučuji smluvním partnerům přerušit výuku Yamaha Hudebních programů do odvolání.

Chápu, že se jedná o nepopulární opatření, ale zdraví je v tuto chvíli na prvním místě.

Znojmo, 12. března 2020
Mgr. Zdeněk Simek

Vítejte na centrálních stránkách YAMAHA hudebních programů v České republice!

Firma YAMAHA vyvíjí a nabízí již více než 50 let hudební vzdělávací kurzy pro všechny věkové kategorie.

V dnešní době navštěvuje YAMAHA hudební programy po celém světě téměř 600 000 žáků, které na více než 6 000 pobočkách vyučuje přes 20 000 učitelů.

Hlavní cílem YAMAHA hudebních programů je snaha probouzet v člověku již od dětství jeho hudební schopnosti a dále je hravou formou rozvíjet.

Současná nabídka YAMAHA hudebních programů představuje široké spektrum vyučovacích oborů a hudebních žánrů pro děti již od 4 měsíců, mládež, dospělé i seniory a vyjadřuje motto: „Učení je radost!“

„Není nehudebních lidí. Jsou jen nerozvinuté talenty!“


O nás | Možnost nezávazné zkušební lekce


Naše programy