W
Objevte naši školu

Oficiální prohlášení generálního poskytovatele franšízového systému Hudebních škol Yamaha k situaci v České republice.

Dle usnesení vlády české republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 491 se od 11. května 2020 od 00.00. hod povoluje výuka v základních uměleckých školách a střediscích volného času za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 účastníků ve skupině.

Vzhledem ke skutečnosti, že náplň naší činnosti je identická, vycházím z předpokladu, že je možné za splnění podmínek bodu III. usnesení vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 491 a na základě rozhodnutí konkrétního smluvního partnera obnovit naši činnost v pobočkách, které to umožňují.

V každém případě doporučuji řídit se podmínkami pokynu „Ochrana zdraví a provoz středisek volného času v období do konce školního roku 2019/2020“ a „Ochrana zdraví a provoz základních uměleckých škol v období do konce školního roku 2019/2020“, vydanými MŠMT 30. dubna 2020.

Vítejte na centrálních stránkách YAMAHA hudebních programů v České republice!

Firma YAMAHA vyvíjí a nabízí již více než 50 let hudební vzdělávací kurzy pro všechny věkové kategorie.

V dnešní době navštěvuje YAMAHA hudební programy po celém světě téměř 600 000 žáků, které na více než 6 000 pobočkách vyučuje přes 20 000 učitelů.

Hlavní cílem YAMAHA hudebních programů je snaha probouzet v člověku již od dětství jeho hudební schopnosti a dále je hravou formou rozvíjet.

Současná nabídka YAMAHA hudebních programů představuje široké spektrum vyučovacích oborů a hudebních žánrů pro děti již od 4 měsíců, mládež, dospělé i seniory a vyjadřuje motto: „Učení je radost!“

„Není nehudebních lidí. Jsou jen nerozvinuté talenty!“


O nás | Možnost nezávazné zkušební lekce


Naše programy