Junior Original Concert

Rozvoj kreativity, improvizace a komponování hudby jsou elementární součásti Yamaha vyučovací filozofie. Již v raném dětství děti povzbuzujeme k tomu, aby vyjadřovaly svoje hudební nápady a myšlenky. Z jednoduchých hudebních motivů a melodií tak vznikají v průběhu vyučovacího procesu ucelené kompozice.

Předvádění vlastních skladeb je nedílnou součástí vzdělávání a probíhá například v rámci třídních vystoupení nebo školních koncertů, které každoročně pořádáme.

Již od roku 1972 pořádá Yamaha Music Foundation sérii koncertů „Junior Original Concert“, jejichž cílem je umožnit dětem prezentovat svoje vlastní kompozice širší veřejnosti. Účastníci těchto koncertů nesmí přesáhnout věkovou hranici 16 let. Podmínkou je současně samostatné předvedení vlastní kompozice. Mimořádným zážitkem každého koncertu je spontánní improvizace, při které děti improvizují na předem neznámé hudební motivy, které obdrží až na jevišti.

„Junior Original Concert“ začíná na lokální úrovni a nejlepší účastníci postupují až na mezinárodní úroveň. Vrcholem je každoroční European Junior Original Concert.


Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie