Jak může hudba pomoci dětem zvládat úzkost

Všichni se v životě setkáváme s obtížnými situacemi a u dětí mohou mít tyto situace zvlášť vliv na jejich pohodu a sebevědomí.

Testy a zkoušky ve škole, nátlak vrstevníků a snaha být IN nebo sociální média jsou velmi často příčinou stresu, úzkosti nebo dokonce deprese u dětí v období života, které by mělo být šťastné a bezstarostné.

Nejnovější výzkumy naznačují, že výuka hry na hudební nástroj může dětem pomoci snížit pocity úzkosti, zlepšit kontrolu nad svými emocemi a prodloužit dobu, po kterou jsou schopné se soustředit a udržet pozornost.

"Hra na housle může být účinnější než léky"

Nejrozsáhlejší studie svého druhu prokázala souvislost mezi výukou hudby a vývojem mozku. Studie zveřejněná v časopise Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry analyzovala snímky mozku 232 dětí ve věku 6-18 let. Vědci objevili důkazy, které naznačují, že hraní hudby mění oblasti mozku regulující chování a motoriku.

Předchozí studie prokázaly souvislost mezi ztlušťováním a ztenčováním určitých oblastí mozkové kůry a psychickými problémy u dětí, jako jsou úzkost, deprese a problémy s poruchami pozornosti.

V tomto novém výzkumu bylo zjištěno, že výuka hudby ovlivňuje tloušťku oblasti mozkové kůry spojené s "exekutivními funkcemi, včetně pracovní paměti, kontroly pozornosti a také organizace a plánování budoucnosti". Jinými slovy, cílená a kvalitní výuka hry na hudební nástroj podporují paměťové procesy, zlepšují pozornost a schopnost plánovat.

Dr. James Hudziak – profesor psychiatrie na Vermontské univerzitě a hlavní autor nejnovějšího výzkumu se nebojí říct "hudba je v mém akademickém modelu zkoumání rozhodující složkou". Vyslovil také hypotézu, že housle mohou být při pomoci dítěti s psychickou poruchou účinnější než léky.

Autoři studie napsali: " Statistiky, pokud je vezmeme v kontextu našich současných výsledků neuro-zobrazování, podtrhují zásadní význam hledat nové a inovativní způsoby, jak zpřístupnit hudební výchovu mládeži, a to již od dětství."

"Hudba a umění jsou základem úspěchu ve vzdělávání"

JAKÉ OBLASTI DOKÁŽE HUDBA ROZVÍJET U DĚTÍ A ADOLESCENTŮ?

NIKDO NENÍ PŘÍLIŠ MLADÝ NA TO, ABY ZAČAL

Výzkum odhalil silnou souvislost mezi rytmickými dovednostmi a předčtenářskými dovednostmi u batolat.

Hudba zlepšuje jemnou motoriku, tedy schopnost používat drobné, akutní svalové pohyby při psaní, používání počítače a dalších fyzických úkonech vykonávaných především prsty na rukou.

DŮVĚRA

Výuka hry na hudební nástroj může pomoci dětem, které mají problémy se sebevědomím.

Obecně platí, že jakmile si dítě uvědomí, že něco umí – například naučit se hrát na klavír – získá větší sebedůvěru i v jiných oblastech svého života.

POSLECH

Každodenní poslechové dovednosti jsou u dětí s hudebním vzděláním obvykle lepší než u dětí bez hudebního vzdělání.

Výzkumy ukazují, že hudba mění mozek a že tyto změny mají hmatatelný dopad na poslechové dovednosti, učení a poznávání. Dobré poslechové dovednosti jsou například předpokladem k lepšímu učení cizích jazyků!

TRPĚLIVOST

Naučit se hrát na hudební nástroj není možné přes noc – a tak v dnešním světě okamžitého uspokojení je výuka hry na hudební nástroj příjemným protikladem jinak uspěchané době. Pouze pravidelné úsilí při cvičení na hudební nástroj umožní hudebníkovi dělat pokroky a rozvíjet se.

ÚSPĚCH

Naučit se hrát na hudební nástroj dává každému z nás – zejména dětem – obrovský pocit úspěchu. Výzkumy ukazují, že výuka hudby mění vývoj mozku a může ovlivnit úspěšnost dětí v jiných, nehudebních úkolech.

Rozsáhlý výzkum prováděný v této oblasti ukazuje silnou souvislost mezi dětmi, které se učí hrát na hudební nástroj, a dětmi, které dosahují vyšších studijních výsledků.

PAMĚŤ

Hra na hudební nástroj využívá pravou a levou hemisféru mozku, což zvyšuje paměťové schopnosti.

Účast na hudebních aktivitách v raném věku může pomoci zlepšit schopnost učení a paměť dítěte tím, že stimuluje různé vzorce vývoje mozku. Hudební výchova je také spojena s vyšší úrovní IQ a fyzickým rozvojem určitých částí mozku.

UKLIDŇUJÍCÍ SÍLA

"Hudba uklidňuje a děti s ADHD se lépe soustředí a věnují větší pozornost tomu, co dělají," říká Mechelle Chestnut MA, muzikoterapeutka, která pracuje ve státních školách v New Jersey.

"Hudba je odvěký způsob léčení a u dětí s ADHD funguje mimořádně dobře," říká Doris Jeanette, PsyD, psycholožka z Filadelfie. "Hudba snižuje úzkost, kterou děti zažívají a mluvíme-li o dětech se příznaky ADHD, ty zažívají hlavně úzkost.“

YAMAHA MUSIC SCHOOL

Systém hudebního vzdělávání YAMAHA MUSIC SCHOOL nabízí programy pro děti od 4 měsíců. Již od kojeneckého věku tedy můžete svým dětem nabídnout hudební vzdělání, které má nepředstavitelné přínosy pro jejich následný vývoj. Vedle předškolních programů nabízíme také instrumentální programy pro děti předškolního věku, dospívající a dospělé.

Možnost nezávazné zkušební lekce »

Originální článek: https://hub.europe.yamaha.com/index/article-detail?article=coping-with-anxiety-through-music