Pomáhá výuka hudby v dětství rozvíjet schopnost se adaptovat na diverzitní prostředí?

Chcete, aby Vaše dítě bylo kreativnější, ohleduplnější a současně ambicióznější a vytvořit u něj pozitivní přístup k diverzitě? Existuje způsob, jak Vaše dítě naučit všem těmto kvalitám a ještě navíc najednou!

Vědci z japonské univerzity Keio v Tokiu ve spolupráci s hudební nadací YAMAHA MUSIC FOUNDATION se zabývali faktorem, který může přispět k rozvoji všech těchto schopností dítěte a vytvářet u něj pozitivní přístup k diverzitnímu prostředí.

SCHOPNOST ADAPTOVAT SE NA DIVERZITNÍ PROSTŘEDÍ

Co je to schopnost adaptovat se na diverzitní prostředí a jak ji dělíme?

Začneme definicí ze zmíněné studie:

„Schopnost adaptovat se na diverzitní prostředí je schopnost uplatnit vlastní osobnost a individuální přístup k dosažení cílů v prostředí odlišných kultur.“

V podstatě se tento termín vztahuje k vaší schopnosti zůstat věrný sám sobě, tedy být takovým, jakým skutečně jsme a současně být schopen dosahovat cílů i v situacích, kdy nám jsou například k dispozici neznámé nebo různorodé zdroje řešení problémů.

Pro studium této problematiky výzkumníci zkoumali celkem 8 charakteristik, kterými popisují celkovou schopnost adaptovat se na diverzitní prostředí:

  • Schopnost prokázat individualitu – zůstat věrný sám sobě, tedy být takovým, jakým skutečně jsme.
  • Ambice – odhodlání prosadit sebe sama nebo například návrh vlastního řešení.
  • Perspektiva – schopnost nahlížet na věci z různých úhlů pohledu.
  • Kreativita – schopnost nacházet nová řešení.
  • Altruismus – postoj a jednání, které sleduje prospěch ostatních nebo celé skupiny – nikoliv pouze vlastní prospěch.
  • Tolerance – schopnost upozadit své preference.
  • Budování důvěry – dodržovat vlastní přesvědčení a působit důvěryhodně.
  • Komunikace – schopnost efektivně a nekonfliktně komunikovat vlastní názory.

K měření těchto 8 kategorií použili výzkumníci různá tvrzení, jako například "Vím, jak je důležité dívat se na věci z celkového hlediska" nebo "Energicky se pouštím do věcí, které jsem nikdy předtím nedělal".

Účastníci pak mohli hodnotit, zda s nimi souhlasí, nebo nesouhlasí a do jaké míry pomocí tzv. Likertových škál.

Účastníci studie byli rozděleni do dvou skupin na ty, co se v dětství věnovali hudebním vzdělávacím aktivitám a na ty, kteří se žádným hudebním vzdělávacím aktivitám nevěnovali. Tímto způsobem byli výzkumníci schopni určit, zda mezi těmito dvěma skupinami existuje rozdíl ve schopnosti adaptovat se na diverzitní prostředí.

VÝSLEDKY STUDIE

Lidé s hudebním vzděláním v dětství získali v sedmi z osmi pozorovaných kategorií vyšší hodnocení než ti, kteří hudbu v dětství nestudovali.

To naznačuje, že z těch, kteří mají v dětství zkušenosti s hudbou, vyrůstají všestrannější jedinci, kteří jsou schopni lépe spolupracovat s ostatními, adaptovat se na diverzitní prostředí a také kreativně myslet.

Je třeba upozornit na několik důležitých výhrad.

  1. Tento průzkum je subjektivní. Každý účastník odpovídá na základě svého názoru na sebe sama, který, jak víme, může být velmi subjektivní.
  2. Nelze odhlédnout od neviditelných faktorů, které mohou ovlivnit studii, jako například fakt, že rodiče, kteří umožní svým dětem hudební vzdělání v dětství, mohou mít i další faktory, jako je vyšší výše příjmu nebo vyšší důraz na učení obecně.

Podle tohoto průzkumu jsme schopni pomoci hudebního vzdělání v dětství probudit a rozvíjet pozitivní vlastnosti, jako jsou například schopnost být věrný sám sobě a být takovým, jakým skutečně jsme – a to i v diverzitním prostředí. Současně hudba prokazatelně rozvíjí kreativitu, schopnost dívat se na věci z jiného úhlu, nacházet nová řešení a tato řešení také efektivně a nekonfliktně komunikovat.

Programy YAMAHA MUSIC SCHOOL, zejména pak programy pro předškolní děti nabízí jedinečnou příležitost, jak probudit a rozvíjet v dětech pozitivní vlastnosti, které jim pomohou v dospělosti při řešení situací v diverzitním prostředí ať už v práci nebo kdekoliv jinde.

Máte zájem přihlásit své dítě na hodiny hudby? Kontaktujte nás ještě dnes a začněte!

Možnost nezávazné zkušební lekce »

Originální článek: https://hub.europe.yamaha.com/index/article-detail?article=do-music-lessons-as-a-child-help-to-develop-diversity-adaptability