Keyboard

Hudební možnosti keyboardu jsou téměř neomezené. Programy „Play for Keeps“ a „Fun Key“ nabízejí rozsáhlý repertoár skladeb a řadu příležitostí, jak tyto skladby s využitím technických a zvukových možností keyboardu hudebně vyjádřit.

Důraz je v těchto programech kladen na:

  • zvládnutí širokého repertoáru různých hudebních stylů
  • rozvoj kreativních schopností jako jsou harmonizace, aranžování a improvizace
  • orchestrální souhru

Videoprezentace

  • Děti ve věku od 10 let, mládež a dospělí
  • Vyučovací lekce 50 minut jednou týdně
  • 6-8 účastníků
Možnost nezávazné zkušební lekce »