První krůčky k hudbě

(od 18 měsíců do 4 let)

V tomto věku dochází u dětí k velkým pokrokům v jejich vývoji. Děti se učí lépe ovládat svoje tělo, získávají dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky a roste jejich sebevědomí.

Děti prožívají témata blízká jejich věku, jako například „cestování“, „město a ulice“, „příroda“, „zvířata“, „jídlo a pití“, „moje tělo“… Ke každému tématu je připravena píseň, báseň a pohybová hra.

Zpěvem písní, využitím rytmických cvičení, hudebně-pohybových her, příběhů, motorických cvičení a dalšími aktivitami dochází hravou formou k přirozenému zapojení hudby do dětského světa.

Učební materiály představují barevná leporela s písněmi a básněmi a hudební doprovody s nazpívanými písněmi.

Videoprezentace

  • Děti ve věku od 18 měsíců do 4 let
  • Vyučovací lekce 45 minut jednou týdně
  • 8-12 dětí v doprovodu rodičů
Možnost nezávazné zkušební lekce »