Class Vocals

Spev je v súčasnosti veľmi obľúbený a štýly spevu sú rozmanité ako nikdy predtým. A čo môže človek urobiť pre rozvoj svojho vlastného hlasu? S pomocou odborníka môžete zistiť, ako zdokonaľovať svoj vlastný jedinečný štýl.

Program Class Vocals zahŕňa množstvo štýlov a techník. Špeciálne vytvorené skladby pre tento program vám pomôžu objavovať rôzne hudobné žánre populárnej hudby a rozvíjať potrebné sebavedomie pre váš výkon.

Ciele programu:

  • zvládnutie širokého repertoáru piesní rôznych štýlov a žánrov,
  • optimálne rozospievanie pre váš hlas,
  • zvládnutie speváckej techniky,
  • znalosti z oblasti teórie a čítania nôt.
  • Deti od 9 rokov, mládež a dospelí
  • Vyučovacia lekcia 60 minút 1× týždenne
  • 6-8 účastníkov
Možnosť nezáväznej skúšobnej lekcie »