Programy pre deti

Sme presvedčení o tom, že aktívne prežívanie hudby tvorí neoddeliteľnú súčasť detského vývoja. Už batoľatá a deti predškolského veku majú radosť zo spoločného prežívania hudby. Prostredníctvom vekovo primeraných hudobných aktivít získavajú naši najmenší svoje prvé hudobné skúsenosti. Okrem toho sa vďaka hudobným aktivitám úplne prirodzene rozvíjajú aj ich rečové predpoklady, rozumové schopnosti a kolektívne prežívanie hudby formuje ich sociálne vzťahy.

Deti, ktoré sú odmalička hudobne rozvíjané, navyše dosahujú preukázateľne lepšie výsledky v neskoršom procese učenia.

Ponuka programov pre deti