Zobcová flauta

(od 6 rokov)

Tón tvorí hudbu, to je jedna z našich najdôležitejších zásad. Potvrdzujúcim príkladom pre toto tvrdenie je náš program pre výučbu zobcovej flauty pre deti od 6 rokov, ktorý kladie veľký dôraz na tvorenie tónov a prináša nevšedný zážitok: spoločný postup pri vyučovaní na sopránovú (C) a altovú (F) flautu.

Pestrú ponuku predstavujú skladby od renesancie cez baroko, klasicizmus a romantizmus až po folk, rock a pop.

Ku všetkým skladbám sú k dispozícii zaujímavé hudobné sprievody. Barokový orchester alebo rocková kapela sprevádza deti nielen pri vyučovaní na lekciách, ale aj pri ich domácom opakovaní. Alebo ak chcú niekomu predviesť, čo sa už naučili.

Inštrumentálnu techniku podporujeme prostredníctvom:

  • improvizácie melódie a rytmu s rešpektovaním harmónie
  • súhry so zaujímavo znejúcimi sprievodmi
  • súhry s ďalším nástrojom (keyboard, klavír, gitara, atď.)
  • cvičenia inštrumentálnej techniky s využitím špeciálne komponovaných atraktívnych hudobných skladieb
  • Deti vo veku od 6 do 8 rokov
  • Vyučovacia lekcia 50 minút 1× týždenne
  • 6-8 detí
Možnosť nezáväznej skúšobnej lekcie »