Populárny spev

(od 6 rokov)

Spieva Vaše dieťa rado?

Nemôže sa po absolvovaní predškolských YAMAHA hudobných programov rozhodnúť pre konkrétny nástroj?

Obávate sa, že nebude zvládať nástup do školy a súčasne zahájenie inštrumentálnej výučby?

Potom je tu pre Vás program Populárny spev.

Pod vedením kvalifikovaných lektorov ponúkame možnosť osvojiť si spevácku techniku a dosiahnuť znelého, intonačne čistého prejavu. Žiaci zvládnu samostatnú interpretáciu ľudových a umelých piesní, ktoré sú v rozsahu, ktorý zodpovedá ich veku a speváckym schopnostiam.

  • Deti vo veku od 6 rokov
  • Vyučovacia lekcia 45 minút 1× týždenne
  • 3-6 detí
Možnosť nezáväznej skúšobnej lekcie »