Music Parade

Materskú reč sa dieťa učí hovorením – počúvaním a napodobňovaním. Ako matka alebo otec to iste zažívate denne. Sledujete, ako sa slovná zásoba Vášho dieťaťa rozširuje a upevňuje.

Rovnakým spôsobom učíme deti v programe Music Parade aj hudbu, len s tým rozdielom, že namiesto reči deti počúvajú a spievajú melódie, ktoré následne hrajú na klávesových nástrojoch.

Slovená zásoba dieťaťa vo veku 4-6 rokov sa výrazne rozširuje. Od približne 900 slov na konci tretieho roka života na viac než 2300 slov na konci 6 roka. Pokiaľ v tomto období dôsledne pracujeme postupom „posluch – spev – hra“, dosahujeme kvalitatívne porovnateľné výsledky aj v hudobnej oblasti.

V programe Music Parade ponúkame deťom hudobnú náuku atraktívnou formou s dôrazom na rozvoj hudobného cítenia.

 • Deti sa učia pri speve správnej intonácii.
 • Zvládnu hru melódií s päťtónovým rozsahom na klávesových nástrojoch v dvoch tóninách.
 • Naučia sa vnímať hudbu, rozpoznávať hudobné formy a zapájať sa do orchestrálnej hry.
 • Rozpoznávajú metrum, prízvučnú a neprízvučnú dobu.
 • Naučia sa rozlišovať a interpretovať základné rytmické hodnoty.
 • Deti získajú istotu v tonálnom cítení – rozlišujú sluchom toniku a dominantu a sú schopné ich zahrať na klávesovom nástroji.
 • Deti vo veku od 4 do 6 rokov
 • Vyučovacia lekcia 45 / 60* minút 1× týždenne
 • 8-10 detí v sprievode rodiča / až 20 detí bez sprievodu rodičov*
  *) výučba na materskej škole, materskom centre
Možnosť nezáväznej skúšobnej lekcie »