Keyboard

(od 6 do 8 rokov)

Reč sa človek učí rozprávaním, hudbu hraním. Prostredníctvom programu Fun Key Kids približujeme deťom hravou formou hru na klávesový nástroj, ktorým môže byť keyboard alebo klavír.

Dôkladný výber skladieb rôznych hudobných štýlov s ohľadom na úroveň detí podporuje ich hudobnú kreativitu a samostatný hudobný prejav. Spev, hra, počúvanie a rytmické cvičenia prirodzene dopĺňajú vyučovanie a umožňujú vytvárať lekcie zaujímavé, rozmanité a pestré.

Program Fun Key Kids predstavuje široké základné hudobné vzdelanie a ponúka možnosť pokračovania v programe Fun Key.

Dôraz sa v tomto programe kladie na:

  • zvládnutie „svetovej reči“ hudby
  • rozvoj kreatívnych schopností, ako je harmonizácia a aranžovanie
  • orchestrálna súhra
  • Deti vo veku od 6 do 8 rokov
  • Vyučovacia lekcia 50 minút 1× týždenne
  • 6-8 detí
Možnosť nezáväznej skúšobnej lekcie »