Robík

Maskotom tohto programu je tuleň „Robík“, ktorý sprevádza deti v prvých fázach ich hudobného rozvoja.

Deti počas jedného roku hudobne objavujú svet, ktorý ich obklopuje a učia sa mu porozumieť. Postupne prežívajú príbehy a témy, blízke ich veku, ako napr. „kúpanie“, „uspávanie“, „jedlo a pitie“, „prvé zúbky“, „moja reč“, „narodeniny“...

Vlastné učenie prebieha prirodzene a primerane veku detí, v spojení s hudbou, hrou na jednoduché hudobné nástroje.

Jadrom procesu je princíp „voľného objavovania“, ktorý umožňuje deťom v sprievode hudby objavovať ponúkané predmety.

Farebné leporelo s piesňami, básňami a odbornými komentármi, rovnako ako CD s naspievanými piesňami slúžia rodičom k domácemu opakovaniu hudobných zážitkov.

Videoprezentácia

  • Deti vo veku od 4 do 18 mesiacov
  • Vyučovacia lekcia 45 minút 1× týždenne
  • 8-12 detí v sprievode rodiča
Možnosť nezáväznej skúšobnej lekcie »