Prvé krôčiky k hudbe

(od 18 mesiacov do 4 rokov)

V tomto veku dochádza u detí k veľkým pokrokom v ich vývoji. Deti sa učia lepšie ovládať svoje telo, získavajú zručnosti v oblasti hrubej a jemnej motoriky a rastie ich sebavedomie.

Deti prežívajú témy blízke ich veku, ako napríklad „cestovanie“, „mesto a ulica“, „príroda“, „zvieratá“, „jedlo a pitie“, „moje telo“ ... Ku každej téme je pripravená pieseň, báseň a pohybová hra.

Spevom piesní, využitím rytmických cvičení, hudobno-pohybových hier, príbehov, motorických cvičení a ďalšími aktivitami dochádza hravou formou k prirodzenému zapojeniu hudby do detského sveta.

Učebné materiály predstavujú farebné leporelá s piesňami a básňami a hudobné sprievody s naspievanými piesňami.

Videoprezentácia

  • Deti vo veku od 18 mesiacov do 4 rokov
  • Vyučovacia lekcia 45 minút 1× týždenne
  • 8-12 detí v sprievode rodiča
Možnosť nezáväznej skúšobnej lekcie »