Keyboard

Hudobné možnosti keyboardu sú takmer neobmedzené. Programy „Play for Keeps“ a „Fun Key“ ponúkajú rozsiahly repertoár skladieb a množstvo príležitostí, ako tieto skladby s využitím technických a zvukových možností keyboardu hudobne vyjadriť.

Dôraz sa v tomto programe kladie na:

  • zvládnutie širokého repertoáru rôznych hudobných štýlov,
  • rozvoj kreatívnych schopností ako sú harmonizácia, aranžovanie a improvizácia,
  • orchestrálna súhra.

Videoprezentácia

  • Deti od 10 rokov, mládež a dospelí
  • Vyučovacia lekcia 50 minút 1× týždenne
  • 6-8 účastníkov
Možnosť nezáväznej skúšobnej lekcie »