Keyboard

Hudobné možnosti keyboardu sú takmer neobmedzené. Program Fun Key ponúka rozsiahly repertoár skladieb a množstvo príležitostí, ako tieto skladby s využitím technických a zvukových možností keyboardu hudobne vyjadriť.

Séria šiestich dielov učebnice Fun Key obsahuje viac než 500 skladieb. Súčasťou učebníc sú CD s hudobnými sprievodmi. Okrem toho sú skladby k dispozícii i online vo výučbovom systéme Flowkey, ktorého kombinácia notového záznamu, videa a hudobného sprievodu ponúka jedinečné možnosti pre domáce opakovanie.

Dôraz sa v tomto programe kladie na:

  • zvládnutie širokého repertoáru rôznych hudobných štýlov,
  • rozvoj kreatívnych schopností ako sú harmonizácia, aranžovanie a improvizácia,
  • orchestrálna súhra.
  • Deti od 8 rokov, mládež a dospelí
  • Vyučovacia lekcia 50 minút 1× týždenne
  • 6-8 účastníkov
Možnosť nezáväznej skúšobnej lekcie »