Často kladené otázky - noví franšízanti (Kooperující partner YAMAHA MUSIC SCHOOL)

 1. O jaké hudební programy YAMAHA MUSIC SCHOOL je největší zájem?
 2. Kolik stojí franšíza?
 3. Jsou nějaké vstupní poplatky?
 4. Jaké jiné poplatky se musí platit?
 5. Jak často se poplatky platí?
 6. Jaké jsou k dispozici reklamní materiály a kolik stojí?
 7. Jak je to s učebními materiály pro žáky?
 8. Co musím udělat, aby se vyučovaly programy YAMAHA MUSIC SCHOOL v našem městě?
 9. Kde máme hledat vhodné lektory a co musí splňovat?
 10. Kolik stojí školení lektorů?
 11. Jak je dlouhé školení lektorů?
 12. Kde se semináře konají?
 13. Jaké je požadované vstupní vybavení pro výuku?
 14. Musíme dodržet minimální doporučený roční poplatek?
 15. Musí klienti platit celý rok dopředu?
 16. Jaké bude školné a franšízový poplatek v případě, že zahájíme výuku později v průběhu pololetí?
 17. Proč se rozhodnout právě pro hudební programy YAMAHA MUSIC SCHOOL?

1. O jaké hudební programy YAMAHA MUSIC SCHOOL je největší zájem?

Pro kooperující partnery rozhodně doporučujeme začít s nabídkou předškolních programů, které od roku 1994 absolvovalo v ČR a SR přes 36 000 spokojených klientů. Mezi naše nejoblíbenější produkty bezesporu patří program První krůčky k hudbě, který vyžaduje minimální vstupní investice a zaručuje rychlou návratnost a finanční prosperitu.

2. Kolik stojí franšíza

Při zahájení spolupráce se neplatí žádný jednorázový vstupní poplatek. Za využívání franšízového systému (využívání hudebních programů YAMAHA MUSIC SCHOOL) se platí procentuální podíl, vypočtený z minimálního doporučeného ročního školného, s připočtením příslušné DPH.

Minimální doporučené školné je ve všech předškolních programech stejné:

ProgramMinimální doporučený roční poplatek
Robátka - ROB4.620 Kč
První krůčky k hudbě - KKK4.620 Kč
Rytmické krůčky - WUM4.620 Kč

Procentuální podíl se určuje podle počtu klientů (žáků), kteří program využívají:

do 100 žáků10%
101-150 žáků9,5%
151-200 žáků9%
201-300 žáků8,5%
301-500 žáků8%
nad 500 žáků7,5%

3. Jsou nějaké vstupní poplatky?

Vstupní poplatky za pořízení licence se neplatí.

4. Jaké jiné poplatky se musí platit?

Abyste mohli využívat franšízový systém hudebních programů YAMAHA MUSIC SCHOOL, musíte uhradit:

Příklad:

Žádné další poplatky se nehradí.

5. Jak často se poplatky platí?

Nejpozději poslední den v měsíci nahlásíte počty klientů, kteří v daném měsíci využívali hudební programy YAMAHA MUSIC SCHOOL, a na základě hlášení Vám bude vystavena franšízová faktura. Franšízový poplatek je tudíž rozdělen do 10 splátek (podle měsíců školního roku).

6. Jaké jsou k dispozici reklamní materiály a kolik stojí?

Příjemce franšízy dostane k dispozici:

Vzorové koncepty pro tištěnou i online reklamní prezentaci si příjemce franšízy může opatřit svými kontakty a vygenerovat v PDF souboru.

Pobočka partnera s jeho kontakty a nabídkou vyučovacích programů uvedena na centrálních webových stránkách a zájemci jsou přesměrováni přímo na kontakt provozovatele.

Dále jsou hudební programy YAMAHA MUSIC SCHOOL prezentovány na centrálním Facebook a Instagram profilu.

Za výše uvedené reklamní materiály a aktivity hradí partner roční poplatek ve výši 30,- EUR + DPH.

7. Jak je to s učebními materiály pro žáky?

Materiály pro klienty si budete objednávat na centrálních webových stránkách v sekci pro partnery, kde je přehledný e-shop pro smluvní partnery. U materiálů je uvedena Vaše nákupní cena i doporučená prodejní cena pro konečného zákazníka - žáka.

Podmínkou účasti žáka ve výuce je zakoupení originálních vyučovacích materiálů u provozovatele pobočky.

8. Co musím udělat, aby se vyučovaly programy YAMAHA MUSIC SCHOOL v našem městě?

V první řadě najít zřizovatele, se kterým bude uzavřena franšízová smlouva.

Zřizovatelem, který využívá hudební programy YAMAHA MUSIC SCHOOL, může být:

Dále potřebujete mít prostor vhodný pro výuku, o velikosti minimálně 25 m2.

V poslední řadě potřebujete najít vhodného kandidáta na pozici vyučujícího.

9. Kde máme hledat vhodné lektory a co musí splňovat?

Lektor předškolních oborů „Robátka“ a „První krůčky k hudbě“ musí zvládat:

Vhodné kandidáty můžete hledat mezi:

Každý kandidát musí absolvovat vstupní test, který v případě předškolních oborů „Robátka“ a „První krůčky k hudbě“ představuje video se zpěvem tří písní z programu. Vstupní testy nám zašlete a my u Vašich kandidátů zdarma posoudíme jejich úroveň.

10. Kolik stojí školení lektorů?

Program „První krůčky k hudbě“

Seminář je rozdělen na dvě části.

Jako první proběhne prezenční zaškolení. Toto zaškolení je organizováno regionálně dle zájmu a je vypisováno s dostatečným předstihem.

Po zaškolení jsou lektoři metodicky připraveni na výuku všech 3 dílů programu „První krůčky k hudbě“. A současně prvních 3 lekcí každého dílu (První krůčky k hudbě 1, 2, 3).

Cca 3 týdny po prezenčním zaškolení proběhne online školení na témata 2-6. Následně cca v polovině ledna proběhne školení na témata 7-12.

Současně jsou každý rok vypsány online školení pro jednotlivá témata pro všechny 3 díly.

Cena regionálního prezenčního zaškolení je odstupňována následujícím způsobem:

Regionální seminář První krůčky k hudbě

3 účastníci2.870 Kč
4 účastníci2.150 Kč
5 účastníků1.750 Kč
6 účastníků1.450 Kč
7 a více účastníků1.250 Kč

Cena prezenčního zaškolení na centrální pobočce ve Znojmě je odstupňována následujícím způsobem:

Seminář První krůčky k hudbě – centrála Znojmo

3 účastníci2.200 Kč
4 účastníci2.650 Kč
5 účastníků1.350 Kč
6 účastníků1.100 Kč
7 a více účastníků950 Kč

Zájemce má možnost vybrat si buď regionální zaškolení anebo zaškolení na centrální pobočce ve Znojmě.

Cena online zaškolení je stanovena na 300,- Kč za každé jednotlivé online školení.

Program „Robátka“

Seminář se skládá pouze z jedné části, a to dvoudenního prezenčního školení.

Cena tohoto školení je 40,00 EUR.

V ceně všech seminářů jsou zahrnuty veškeré metodické materiály a hudební doprovody, potřebné pro lektorovu výuku.

11. Jak je dlouhé školení lektorů?

obor „Robátka“ obor „První krůčky k hudbě“

12. Kde se semináře konají?

Seminář pro obor „Robátka“ probíhá standardně na centrále ve Znojmě, v případě většího počtu lektorů je možné uspořádat i seminář v požadovaném konkrétním regionu.

Prezenční seminář pro obor „První krůčky k hudbě“ probíhá regionálně dle zájmu. Následující školení jednotlivých témat probíhají online.

13. Jaké je požadované vstupní vybavení pro výuku?

Pro výuku předškolních oborů „Robátka“ a „První krůčky k hudbě“ potřebujete:

14. Musíme dodržet minimální doporučený roční poplatek?

Ne, cenu kurzu si můžete stanovit libovolně, minimální školné je pouze doporučení. Franšízový poplatek bude vypočítáván vždy z ceny minimálního doporučeného ročního školného, i když bude Vaše aktuální školné vyšší.

15. Musí klienti platit celý rok dopředu?

My doporučujeme pololetní platby a v každém pololetí garanci minimálně 16 lekcí - na tento počet lekcí jsou zpracovány metodické materiály pro učitele.

16. Jaké bude školné a franšízový poplatek v případě, že zahájíme výuku později v průběhu pololetí?

Minimální doporučený roční poplatek odpovídá délce kurzu do září do června a garantuje minimálně 32 lekcí. V případě, že zahájíte výuku později, bude školné odpovídat poměrné části ročního školného a stejně tak i franšízový poplatek.

17. Proč se rozhodnout právě pro hudební programy YAMAHA MUSIC SCHOOL?

Hudební programy YAMAHA MUSIC SCHOOL působí ve více než 40 zemích světa již déle než 60 let.

Za tuto dobu velmi dobře víme:

Vlastní hudební škola * Kooperující partner *
Kontakt na poskytovatele franšízy

* Vlastní hudební škola = chci si založit hudební školu a nabízet široké spektrum Yamaha hudebních programů.
* Kooperující partner = provozuji vlastní vzdělávací centrum pro děti a chci nabízet omezené množství Yamaha hudebních programů dle svého výběru.