Často kladené otázky - noví franšízanti z řad mateřských center a mateřských školek

 1. O jaké Yamaha hudební programy je největší zájem?
 2. Kolik stojí franšíza?
 3. Jsou nějaké vstupní poplatky?
 4. Jaké jiné poplatky se musí platit?
 5. Jak často se poplatky platí?
 6. Jaké jsou k dispozici reklamní materiály a kolik stojí?
 7. Jak je to s učebními materiály pro žáky?
 8. Co musím udělat, aby se vyučovaly Yamaha programy v našem městě?
 9. Kde máme hledat vhodné lektory a co musí splňovat?
 10. Kolik stojí školení lektorů?
 11. Jak je dlouhé školení lektorů?
 12. Kde se semináře konají?
 13. Jaká je požadované vstupní vybavení pro výuku?
 14. Musíme dodržet minimální doporučený roční poplatek?
 15. Musí klienti platit celý rok dopředu?
 16. Jaké bude školné a franšízový poplatek v případě, že zahájíme výuku později v průběhu pololetí?
 17. Proč se rozhodnout právě pro YAMAHA hudební programy?

1. O jaké Yamaha hudební programy je největší zájem?

Pro kooperující partnery rozhodně doporučujeme začít s nabídkou předškolních programů, které od roku 1994 absolvovalo v ČR a SR přes 36 000 spokojených klientů. Mezi naše nejoblíbenější produkty bezesporu patří program První krůčky k hudbě, který vyžaduje minimální vstupní investice a zaručuje rychlou návratnost a finanční prosperitu.

2. Kolik stojí franšíza

Při zahájení spolupráce se neplatí žádný jednorázový vstupní poplatek. Za využívání franšízového systému (využívání Yamaha hudebních programů) se platí procentuální podíl, vypočtený z minimálního doporučeného školného, s připočtením příslušné DPH.

Minimální doporučené školné je ve všech předškolních programech stejné:

ProgramMinimální doporučený roční poplatek
Robátka - ROB165,- EUR
První krůčky k hudbě - KKK165,- EUR
Rytmické krůčky - WUM165,- EUR

Procentuální podíl se určuje podle počtu klientů (žáků), kteří program využívají:

do 70 žáků10%
71-140 žáků9%
141-200 žáků8%
201-400 žáků7,5%
nad 400 žáků7%

3. Jsou nějaké vstupní poplatky?

Vstupní poplatky za pořízení licence se neplatí.

4. Jaké jiné poplatky se musí platit?

Abyste mohli využívat franšízový systém Yamaha hudebních programů, musíte uhradit:

Příklad:

Žádné další poplatky se nehradí.

5. Jak často se poplatky platí?

Nejpozději poslední den v měsíci nahlásíte počty klientů, kteří v daném měsíci využívali Yamaha hudební programy, a na základě hlášení Vám bude vystavena franšízová faktura. Franšízový poplatek je tudíž rozdělen do 10 splátek (podle měsíců školního roku).

6. Jaké jsou k dispozici reklamní materiály a kolik stojí?

Příjemce franšízy dostane k dispozici:

Vzorové koncepty pro tištěnou i online reklamní prezentaci si příjemce franšízy může opatřit svými kontakty a vygenerovat v PDF souboru.

Pobočka partnera s jeho kontakty a nabídkou vyučovacích programů uvedena na centrálních webových stránkách a zájemci jsou přesměrováni přímo na kontakt provozovatele.

Dále jsou Yamaha hudební programy prezentovány na centrálním Facebook a Instagram profilu.

Za výše uvedené reklamní materiály a aktivity hradí partner roční poplatek ve výši 30,- EUR + DPH.

7. Jak je to s učebními materiály pro žáky?

Materiály pro klienty si budete objednávat na centrálních webových stránkách v sekci pro partnery, kde je přehledný e-shop pro smluvní partnery. U materiálů je uvedena Vaše nákupní cena i doporučená prodejní cena pro konečného zákazníka - žáka.

Podmínkou účasti žáka ve výuce je zakoupení originálních vyučovacích materiálů u provozovatele pobočky.

8. Co musím udělat, aby se vyučovaly Yamaha programy v našem městě?

V první řadě najít zřizovatele, se kterým bude uzavřena franšízová smlouva.

Zřizovatelem, který využívá YAMAHA hudební programy, může být:

Dále potřebujete mít prostor vhodný pro výuku, o velikosti minimálně 25 m2.

V poslední řadě potřebujete najít vhodného kandidáta na pozici vyučujícího.

9. Kde máme hledat vhodné lektory a co musí splňovat?

Lektor předškolních oborů „Robátka“ a „První krůčky k hudbě“ musí zvládat:

Vhodné kandidáty můžete hledat mezi:

Každý kandidát musí absolvovat vstupní test, který v případě předškolních oborů „Robátka“ a „První krůčky k hudbě“ představuje video se zpěvem tří písní z programu. Vstupní testy nám zašlete a my u Vašich kandidátů zdarma posoudíme jejich úroveň.

10. Kolik stojí školení lektorů?

Předškolní semináře jsou rozděleny na dvě části.

Jako první proběhne online zaškolení, které stojí 1000,- Kč + DPH. Po zaškolení jsou lektoři připraveni na výuku prvních 9 lekcí.

Cca 6-8 týdnů po online zaškolení proběhne jednodenní kontaktní seminář, který stojí 800,- Kč + DPH. Po kontaktním semináři jsou lektoři připraveni na výuku oboru „Robátka“ a prvního dílu oboru „První krůčky k hudbě“

Pro druhý a třetí díl oboru „První krůčky k hudbě“ pořádáme jednodenní online či kontaktní workshopy v ceně 800,- Kč + DPH.

V ceně všech seminářů jsou zahrnuty veškeré metodické materiály, leporela a hudební doprovody, potřebné pro lektorovu výuku.

11. Jak je dlouhé školení lektorů?

obor „Robátka“ - CZ+SK

obor „První krůčky k hudbě“ - CZ+SK

12. Kde se semináře konají?

Kontaktní semináře probíhají standardně na pobočce HŠ Yamaha v Prievidzi, případně Žilině.

13. Jaká je požadované vstupní vybavení pro výuku?

Pro výuku předškolních oborů „Robátka“ a „První krůčky k hudbě“ potřebujete:

14. Musíme dodržet minimální doporučený roční poplatek?

Ne, cenu kurzu si můžete stanovit libovolně, minimální školné je pouze doporučení. Franšízový poplatek bude vypočítáván vždy z ceny doporučeného ročního školného, i když bude Vaše aktuální školné vyšší.

15. Musí klienti platit celý rok dopředu?

My doporučujeme pololetní platby a v každém pololetí garanci minimálně 16 lekcí - na tento počet lekcí jsou zpracovány metodické materiály pro učitele.

16. Jaké bude školné a franšízový poplatek v případě, že zahájíme výuku později v průběhu pololetí?

Minimální doporučený roční poplatek odpovídá délce kurzu do září do června a garantuje minimálně 32 lekcí. V případě, že zahájíte výuku později, bude školné odpovídat poměrné části ročního školného a stejně tak i franšízový poplatek.

17. Proč se rozhodnout právě pro YAMAHA hudební programy?

Yamaha hudební programy působí ve více než 40 zemích světa již déle než 60 let.

Za tuto dobu velmi dobře víme:

Vlastná hudobná škola * Kooperujúci partner *
Kontakt na poskytovateľa franšízy

* Vlastná hudobná škola = Chcem založiť hudobnú školu a ponúkať širokú škálu hudobných programov Yamaha.
* Kooperujúci partner = prevádzkujem vlastné vzdelávacie centrum pre deti a chcem ponúkať obmedzené množstvo hudobných programov Yamaha podľa môjho výberu.